The official website for the movie "Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM"

STAFF

Planning・Production
SUNRISE
Original Story
Hajime Yatate、
Yoshiyuki Tomino
Director
Mitsuo Fukuda
Script
Chiaki Morosawa、
Riu Goto、

Mitsuo Fukuda
Character Design
Hisashi Hirai
Mechanical Design
Kunio Ohkawara、
Kimitoshi Yamane、

Kazutaka Miyatake、

Junichi Akutsu、

Manabu Shintani、
Zenseava、


Takuya Io、
Hiroyuki Taiga
Mechanical Animation Director
Satoshi Shigeta
Color Design
Akemi Nagao
Art Director
Shigemi Ikeda、
Yukiko Maruyama
CG Director
Mitsuhiro Sato、
Kensuke Kushida、

Tomohiro Fujie
Monitor Design
Azusa Tamura、
Jiro Kageyama
Photography Director
Takeshi Katsurayama、
Shigenori Toyooka
Editing
Yukiko Nojiri
Sound Director
Sadayoshi Fujino
Music
Toshihiko Sahashi
Production
Bandai Namco Filmworks Inc.
Distributer
Bandai Namco Filmworks Inc.、SHOCHIKU

BACK TO
TOP